Kooli hoolekogu  ülesanne on kooli pedagoogide, valla- või linnavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

Padise Põhikooli hoolekogu eesmärgiks on lastevanemate aktiivsem kaasamine koolielu kujundamisse.
Selle eesmärgiga ongi loodud kodulehekülg , mis põgusalt tutvustab meie  tööd  ning siit leiate meie kontaktid.

Lapsevanemad  - Teiepoolsed ettepanekud koolielu edendamiseks või mured kooliga seoses saavad meie poolt kindlasti vastukaja. 

Võtke julgelt ühendust!